Om Pingvinen

om pingvinen familiebarnehage

VELKOMMEN TIL PINGVINEN FAMILIEBARNEHAGE!

Pingvinen Familiebarnehage ble etablert i 1998, og er med det en av Norges eldste familiebarnehager!
Mer enn 100 små barn har hatt Pingvinen som sitt første møte med barnehagen, og en hverdag uten mamma og pappa. Vi i Pingvinen ønsker å gjøre denne overgangen så mild og skånsom som mulig, og med bare 8 barn i samme alder så har vi et godt utgangspunkt!


Vi som jobber i barnehagen har lang og solid erfaring med barn. Ann Kristin har drevet barnehagen helt siden oppstarten i 1998. Ida er utdannet barnepleier, og ble ansatt i 2000.  I tillegg har vi Sigrun som er ansatt i 31% stilling. Hun er utdannet som førskolelærer og har jobbet i barnehager i 40 år!


Aktiv barnehage 

Aktive barn er viktig for oss. Derfor er vi på tur flere ganger i uka. Med marka like ved har vi verdens beste turområde. Det besøker vi ofte. Dessuten går vi gjerne til andre lekeplasser, vi går til butikken for å handle inn mat til barnehagen eller kanskje helt til Ski for å besøke bibiloteket eller formingsbutikken. Iblant tar vi lengre utflukter. Hvert år besøker vi en åpen gård og badestranden, og vi reiser til Drøbak, Ås og med toget helt til Oslo for å se hvor kongen bor.  Klikk på fanen for "aktiviteter" over, så kan du se bilder.

Hjemme i vår egen hage er vi ute og leker hver eneste dag. Bare når det er alt for kaldt om vinteren må vi være inne. Da må vi finne på noe annet, for eksempel forming. Barna elsker å lage ting, og spesielt før jul lager vi mange hemmeligheter. I blant kan det nok være vanskelig å plassere for eksempel øyne, nese og munn der det skal være, men det gjør jo resultatet enda mer sjarmerende!

Pedagogikk og læring

Hver morgen har vi en samlingsstund med barna, der læring har fokus.  Vi følger naturligvis forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.  I 2019-20 ble Pingvinen Familiebarnehage plukket ut til å delta et prosjekt for barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak under ledelse av Høgskolen i Østfold, og vi følger rådene derfra. 

Målene for prosjektet var: 

  • Utjevne kvalitetsforskjeller og sikre at alle barn får gode barnehager i tråd med gjeldende styringsdokumenter.
  • Styrke barnehagen som lærende organisasjon.
  • Styrke kontakt og samarbeid mellom universitet og høgskolesektoren.
  • Støtte barnehagene med forskningsbasert teori, og bistå universitet og høgskolesektorene med praksiskunnskap. I tillegg skal vi utvikle kompetansen om lærende fellesskap.


Mer informasjon om dette prosjektet finner du her:

https://www.hiof.no/studier/etter-og-videreutdanning/Oppdrag%20og%20samarbeid/regional-ordning-for-kompetanseutvikling-i-barneha.html

  Historien vår

1998

2000

2011

2019

2023

Ann Kristin m/familie kjøpte huset i mars 1998. Håndverkerne slapp til med det samme, og i mai var alt klart slik at Pingvinen Familiebarnehage kunne åpne.

Etter å ha vikariert i en periode ble Ida fast ansatt som barnehageassistent. 

Sigrun ble ansatt i en 30% stilling som pedagogisk leder i mai 2011. 

Pingvinen Familiebarnehage ble plukket ut til å delta et prosjekt for barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak, under ledelse av Høgskolen i Østfold. 


Pingvinen feiret 25-års bursdag for store og små, med pølsefest og ballongklovn! 

3

Locations

De ansatte

Ann Kristin
Eier av barnehagen. Daglig leder

Ida
Barnehageassistent

Sigrun
Pedagogisk ansvalig (31% stilling)